Your browser does not support JavaScript!

Едно от последните нововъведения в GPS Logistic е възможността за проследяване на данни от прикачено оборудване към влекачите, механизацията или автомобилите, снабдени с устройство за GPS проследяване от Адванст Джи Пи Ес Технолоджи. Такова оборудване може да бъде: ремарке, цистерна, земеделски инвентар и други видове теглени от МПС-тата ценни помощни средства. За целта е необходимо, към оборудвания с GPS мобилен обект, да...

Една от все по-широко използваните опции за надграждане над стандартното GPS наблюдение (записване на позиция и маршрут) е проследяването на данни за температурата, отчетена в хладилен фургон. За целта, към GPS оборудването се свързват специално-пригодени температурни сензори (цифрови термометри), които се ситуират в отделенията на хладилното ремарке (до 4 бр. температурни зони) или в климатизираното помещение - когато става въпрос за соло-камион или...

GPS устройствата на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи могат да бъдат надежден заместител на т.нар. "машинки" за електронно отчитане на пътни такси за автомобили, пътуващи на територията на Унгария. При преминаването към деклариране на пътни такси през GPS Logistic, отпада необходимостта от преждевременното закупуване на билети (унгарски винетки) от водачите, както и неудобствата от задължението за стриктно спазване на предварително-заплатен маршрут. Собствениците...

CAN шината представлява комуникационен канал между електронното оборудване в автомобилите, внедрен в употреба за първи път през 1988 г. в луксозна (за времето си) серия автомобили. С напредването на техниката, CAN шината става утвърден компонент при повечето модели превозни средства, както и при много видове машини (трактори, багери, механизция и др.). Характерно за този комуникационен канал е, че по него "вървят" закодирани...

Пътният лист е оперативно-счетоводен документ, който всяка фирма, притежаваща служебни автомобили, трябва да бъде готова да представи при поискване от контролните органи и институции или да съхранява с цел документиране, доказване или деклариране на извършените дейности. Пътният лист няма задължителен, законово-установен реквизит. Той може да бъде изготвен за конкретен водач или за автомобил, управляван от няколко водача, но най-общо съдържа следната...

Системата GPS Logistic предлага на своите Клиенти и опция за двупосочна комуникация с водач, осъществима посредством смартфон, таблет или навигация GARMIN. Свързването между таблета/телефона и GPS устройството е безжично (по bluetooth), а при навигациите GARMIN се използва специализран GARMIN FMI кабел. Опцията за двустранна комуникация с водач (Чат с водач) предлага следните възможности: 1. Изпращане на текстови съобщения от наблюдаващия в системата...