Your browser does not support JavaScript!

Възможности на системата

Информация за извършените пътувания за неограничен период назад във времето

24/7 online наблюдение на позицията на Вашите автомобили

Автоматична справка за преброяване на посещенията по обекти – удобен начин за анализ на направени курсове

Автоматична сигнализация при отчетен спад на нивото на горивото от резервoара

Разграничаване на лични/служебни маршрути за деклариране на данък „Уикенд“

Вече не е необходимо да стоите нон-стоп пред компютъра, за да знаете къде се намират Вашите автомобили

РЕФЕРЕНЦИИ