Your browser does not support JavaScript!
slider1

Връзка към Вашите спедиции през GPS Logistic

Системата GPS Logistic позволява изграждане на оторизиран външен достъп до позицията на автомобилите Ви в реално време от Вашите клиенти, спедитори и партньори. Това може да се случи по един от следните 3 начина:

1. При големи спедиции със собствени системи за проследяване на товари – GPS Logistic позволява стартиране на директен трансфер на данни към съответните Ваши партньори след заявка от Вас към нас и извършване на няколко настройки по системата от наша страна. Обикновено, процесът протича по следния начин: 1.1. Заявявате към нас, че спедиция Х иска достъп до позицията на Ваше МПС за определен период от време, тъй като вече изпълнявате или предстои да изпълните тяхна поръчка. 1.2. Ние проверяваме дали спедиция Х фигурира в нашия списък с изградени директни връзки за трансфер на данни и ако отговорът е положителен, то създаваме подгрупа на Вашата фирмена група от автомобили в GPS Logistic. При необходимост, създаваме допълнителен акаунт или предоставяме код за достъп, който е необходим на съответния Ваш партньор, за да вижда данните за позицията на посоченото от Вас МПС. Възможно е от съответната спедиция да изискат от Вас и уникален код на съответното МПС, който отново се предоставя от наша страна. По този начин те успяват да идентифицират по-бързо МПС-то при тях, тъй като получават данни от множество GPS системи едновременно. 1.3. Изпращаме към Вас необходимите данни за потвърждаване на достъпа, след което провеждаме по e-mail или по телефон кратък инструктаж как да управлявате кога Вашите партньори да виждат позицията на МПС-то и кога да не могат да я виждат, тъй като достъпът е необходим само докато извършвате доставки за тях. 1.4. Ако системата на спедиция Х позволява извършване на допълнителни операции, след като вече изпращаме данни за позицията на МПС-то към тях, то следва да се обърнете за кратко обучение към техен представител или да разгледате съотвените информационни материали, които са Ви предоставили. Компаниите, с които работим директно по точка 1. включват: TimoCom, DHL, Aldobec, Project44, LKW Walter, eTrack, GEFCO и др.

2. При по-малки или нови спедиции със собствени системи за проследяване на товари, както и при внедряването на ERP системи – GPS Logistic позволява изграждане на оторизиран трансфер на данни към съответните Ваши партньори, като разликата тук е, че връзката между тяхната система и GPS Logistic трябва да бъде изградена от софтуерния отдел на съотвената компания. За целта, ние предоставяме потребителско име и парола за достъп до посочено от Вас МПС или група от МПС-та, както и API документация, представляваща комбинация от кодове и процедури за оторизиран външен достъп до информацията, която GPS Logistic събира и обработва. Тази документация позволява извършване на набор от различни заявки за достъп до информация, като обхвата на събираните и използвани данни зависи от потребностите на съответния Ваш партньор и задачите, които техния софтуер следва да изпълнява – съобразно Ваши двустранни договори за партньорство. Обикновено процесът по изграждане на нова интеграция към GPS Logistic отнема време, тъй като е свързан със създаване на нов софтуер и комуникация между Вашите партньори и съответните отдели на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи, които са готови до окажат съдействие с цел по-гладкото протичане на процедурата. Компаниите, изградили достъп до GPS Logistic за различни цели по точка 2. включват: Zeron, Rila Solutions, Sixfold, Veroo, Grupo Sese, DB Schenker и др. 

3. При необходимост от еднократно или многократно проследяване на автомобилът Ви от доверен Ваш клиент, остава възможността за създаване на допълнителен потребителски акаунт, в комбинация с подгрупа, в която можете да поставяте или премахвате МПС-та, с цел предоставяне на директен достъп до системата GPS Logistic за Вашия партньор. Процедурата отново се осъществява след постъпването на заявката до нашия отдел за работа с Клиенти, като процеса отнема няколко минути. Акаунтът, който ще предоставите на Вашия партньор, може да бъде допълнително ограничен до достъп до наблюдението само на актуалната позиция на съответното МПС – без достъп до справки за минали периоди и отчети – но това следва да бъде уточнено с нашите представители преди или след създаването на достъпа. Добрите практики изискват винаги да проверявате предоставените допълнителни акаунти за достъп преди същите да бъдат връчени за работа на партньорите Ви.

За въпросите по осигуряване на достъп до информацията от GPS Logistic за Ваши партньори и служители, винаги можете да се обърнете към нас от ТУК.