Your browser does not support JavaScript!
slider1

Дистанционно изтегляне на данни от Тахограф

Системата GPS Logistic предлага опция за дистанционно изтегляне на записите от тахографското устройство, както и на записите от картите на водачите, поставени в тахографа. За целта, към GPS устройството се инсталира допълнителен комуникационен модул (TRDU – Tachograph Remote Download Unit), който осъществява връзка с тахографското устройство и периодично изтегля данните от него на виртуално дисково пространство, намиращо се на работното място (компютъра) на клиента.

Услугата е достъпна за всички модели на тахограф, поддържащи опция за дистанционно изтегляне на данни (обикновено това са всички тахографи, произведени след 2011 г.), като тя трябва да е била активна предварително или да бъде „отключена“ в профилиран сервиз за тахографи. Необходимо е, също така, тахографските устройства да са настроени да оторизират заявки за теглене на данни. Самата настройка представлява еднократен процес – поставяне на фирмената карта на компанията в тахографа и натискане на няколко бутона.

tachopic

След като тахографът е вече отключен за прочит на данни, комуникационният модул за изтегляне на данни от тахограф е инсталиран и тахографът е настроен да оторизира фирмената карта при заявка за дистанционно сваляне на информацията, вече може да се пристъпи към финалната фаза – настройка на работното място, на което ще бъдат запазвани файловете от тахографа и картите на водачите. Преди започването на тази стъпка, клиентът трябва да се е снабдил със стационарен четец на тахографски карти, който да свърже към компютъра. При работното място трябва да бъде налична и фирмената карта, тъй като тя трябва да бъде поставена в четеца, с цел оторизация при изтеглянето на данните от тахографите. Инсталират се софтуер, позволяващ работата на четеца на карти, и специализирано приложение, създаващо виртуален диск на който ще бъдат запазвани файловете. Приложението позволява и управление на самите устройства за прочит на данни – като например: дистанционно извършване на настройка на какъв период от време да бъдат изтегляни данните, наблюдение на статуса на изтеглянията, подаване на заявка за незабавно изтегляне на записи и др.

Самите файлове пристигат във формат .ddd, който е неразпознаваем за стандартните компютърни приложения, но може да бъде прочетен с различни видове специализиран софтуер. Файловете са защитени от манипулация и представянето им във въпросния формат при изискване от органите на реда е достатъчно.

Услугата е подходяща най-вече за фирми работещи в сферата на международния транспорт, регистрирани в България, но извършващи услуги основно на чуждестранния пазар, тъй като отпада необходимостта от прибирането на транспортните средства до страната, с цел изтегляне на информацията от тахографите и картите на водачите при поискване на записите от контролните институции.