Your browser does not support JavaScript!
slider1

Наблюдение на автомобилите в реално време

Основната идея на системите за GPS наблюдение е собствениците на автомобили, механизация и мобилни обекти да могат бързо и лесно да проверят къде се намират техните активи. Изпълнението на тази задача се осъществява посредством монтаж на устройство за GPS наблюдение в съответния подвижен обект, както и инсталация на специализиран софтуер за изобразяване на постъпващата информация на работно място (лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон, таблет). Комуникацията между GPS устройството и системния сървър, към който работното място се свръзва за да зареди данните, е осъществена чрез SIM карта, поставена в GPS оборудването.

Системата GPS Logistic представлява цялостно решение за GPS наблюдение на автомобили и механизация. Тя дава възможност за преглед на позицията на проследявания обект в реално време към всеки един момент, с точност на локализацията до 5 метра. Местонахождението на автомобила или машината се опреснява през интервал от 30 секунди, докато той/тя е със запален двигател или с подаден контакт, а когато обектът е в покой (не е на контакт или със запален двигател) – веднъж на всеки 6 часа или при команда от наблюдаващия. GPS устройството е настроено да не докладва непрестанно позицията на абоната, докато той е в покой, с цел да се оптимизира консумацията на ток и да се избегне изтощаване на акумулаторната батерия. Оборудването има предвидено и резервно захранване – с цел позициониране на обекта, в случай, че връзката до акумулаторa бъде прекъсната.

gps_agt_opel

Освен позицията на обекта, системата GPS Logistic изобразява и данни за ключови работни параметри на автомобила или машината в реално време. Такива са: скорост на движение, позиция на контактния ключ – on/off, състояние на двигателя – on/off, бордови километраж, температура на двигателя, ниво на горивото в резервоара, обороти на двигателя. Самата позиция на МПС може да бъде изобразена на различни картографски шаблони. Предвидени са и възможности за улесняване на планирането на маршрути, автоматично съпоставяне на позициите на обектите, трансфер на координати и адреси към други програми и т.н.

gps_realtime_astra

Може да се каже, че наблюдението на обектите в реално време е първата степен на GPS наблюдението, тъй като то дава текущата позиция на автомобила или машината. Следващата стъпка е да се съберат и анализират множеството от текущи позиции на обектите, с цел генерирането на разлчини видове справки и отчети от GPS системата. Това, на практика, преобразува GPS Logistic в надеждно решение за мониторинг, управление и контрол на автомобилни паркове и механизация.