Your browser does not support JavaScript!
slider1

Оправдано ли е да следиш служителите си

Системата GPS Logistic дава възможност за постоянно проследяване на позициите на автомобилите или машините на Клиентите на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД, както и събиране на допълнителна информация – текущ водач, работен режим на мобилния обект (в движение, работа на място, в покой) и др. Това неминуемо повдига въпроса: Оправдано ли е да следиш служителите си?

На този въпрос не може да се даде еднозначен отговор, но тъй като в случая става въпрос за автопарка и мехнизацията (движимото имущество) на Клиентите, той може да бъде перефразиран на: Оправдано ли е да знаеш как се управляват активите на компанията? Поставен така, едва ли някой мениджър ще се затрудни да отговори на този въпрос.

От ключово значение за всяка компания е да знае, че служителите й изпълняват задълженията си по отговорен и безопасен за околните начин. Системата GPS Logistic подпомага точно това, като улеснява Клиентите да виждат в реално време до каква степен е реализиран даден курс, дали са спазени уговорените срокове, дали водачите зачитат предписанията на нормативната уредба – доколкото се касае за скоростта на движение, спазване на регламента за почивките (при камионите), подбран ли е на най-подходящ и кратък маршрут за достигане на дестинациите и т.н.

Предвидено е и решение за фирми, които използват под наем личните автомобили на служителите си за изпълнение на служебни задачи. Предлага се мобилен GPS тракер, който се включва в заплаката на автомобила и се закрепва чрез GSM стойка на предното стъкло на МПС-то, служещ за записване на данни за пътуването на проследяваната кола.  Целта на услугата е да се запише само необходимия маршрут, на базата на който после да се изчислят разходи, възнаграждения и да се състави архивирана документация – например: електронен пътен лист.