Your browser does not support JavaScript!
slider1

Основни продукти

Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД предлага системата за мониторинг, контрол и управление на автомобилен парк – GPS Logistic. Системата представлява комбинация от приложен софтуер и хардуер, като софтуерът е наличен във вариант за настолен компютър (OS: Windows) и за мобилен телефон и таблет (OS: Android). Всички конфигурации на софтуера се предоставят безплатно на Клиента. Хардуерните модули на системата включват:

1. Стандартно GPS оборудване – GPS оборудване без допълнителни модули. При този вариант е налична информацията за: позицията и движението на автомобила; пропътуваното разстояние по GPS; режима на работа на двигателя (Вкл./Изкл.); положението на контактния ключ (Вкл./Изкл.); бордовото напрежение или нивото на акумулаторната батерия; скоростта на движение; нивото на горивото в резервоара. При този вариант точността на измерването на разхода на гориво, нивото, зарежданията и източванията зависят от изправността и качеството на наличното измервателно оборудване – фабричната сонда нивомер, намираща се в резервоара на превозното средство.

2. GPS оборудване с връзка към бордови компютър – Като добавка към стандартното GPS оборудване, в тази конфигурация има включен модул за безопасно прочитане на данни от бордовия компютър на автомобила. Това обогатява наличната информация, впоследствие влизаща в различни видове справки, със следните данни: разход на горивото, преминало през дюзите на двигателя на автомобила; реален километраж на превозното средство, съпоставим с отчетите за разстояние по GPS; пикови точки на оборотите на двигателя; температурата на двигателя и/или охладителната течност; ниво на горивото в резервоара, отчитано като процент от общия обем.

3. Модули, допълващи стандартното GPS оборудване и GPS оборудването с връзка към бордови компютър – Информацията, регистрирана от GPS устройствата, може да бъде допълнена чрез инсталацията на следните периферни модули:

3.1. Модул за идентификация на водач – Чрез инсталацията на този допълнителен модул, GPS устройствата могат да отчетат кой от водачите, снабдени с електронни чипове за идентификация, управлява превозното средство. Получените данни се добавят към справките за движението на автомобилите и отключват някои допълнителни отчети – като например: Работни часове на водачите.

3.2. Електронна сонда за прецизно измерване на нивото на горивото – Чрез инсталацията на електронна сонда-нивомер, GPS устройството събира детайлна информация за количеството на горивото, налично към всеки един момент в резервоара на автомобила. По този начин допълнително се прецизират измерванията на нивото, разхода, зарежданията и източванията на горивото. Тази добавка е препоръчителна при неизправни фабрични нивомерни сонди или при такива с недостатъчна детайлност на отчитане на нивото на горивото.

3.3. Модул за комуникация с водач чрез навигация GARMIN – Тази добавка към функциите на GPS устройството позволява изпращане на съобщения и/или адреси за посещение от системата към навигация GARMIN, намираща се в кабината при водача на превозното средство. Водачът може да прочете и отговори на съобщението или да приеме изпратената дестинация за маршрутизиране от навигационното устройство.

3.4. Модул за Bluethooth комуникация с външно устройство (OS: Android) – Вграждането на този допълнителен модул към GPS устройството позволява неговото безжично свързване към smart телефон или таблет. Идеята на тази опция е на мобилното устройство да има инсталиран софтуер за обмен на съобщения и навигационен софтуер, което да улесни допълнително работата на диспечерите при подаване на дестинации и информация към водачите.

3.5. Модул за проследяване на температура от хладилен отсек – Инсталацията на температурни сензори (електронни термометри) в хладилно ремарке позволява събирането от GPS устройството на информация за температурата на до 4 хладилни периметъра. В допълнение, има възможност и за ефективно проследяване на статуса на вратата на хладилния фургон (Отв./Затв.), работния режим на охлаждащия агрегат (Вкл./Изкл.) и други параметри, касаещи наблюдението и контрола на хладилните камери на превозните средства.

3.6. Voice модул за смяна на режима на шофиране – Чрез добавянето на този модул, водачът на съответния автомобил може да зададе дали в момента шофира в служебен режим или за лични цели. При спазването на процедурата за работа, отчетената информация бива обработена и Клиентът може да получи ясно разграничени справки за пропътуваното разстояние в служебен и в личен режим на шофиране за всеки отделен водач или автомобил.

4. Преносим GPS тракер – Преносимото GPS проследяващо устройство се използва най-често в случаите, когато служителите на дадена компания използват личните си автомобили за служебни цели, но не желаят да бъдат проследявани извън работно време. Те могат да включат Тракера в запалката на автомобила, когато изпълняват служебни задачи, с цел пропътуваното от тях разстояние да бъде отчетено и направените разходи да бъдат взети под внимание. По своите характеристики този вариант на GPS наблюдение прилича на стандартното GPS проследяване, но при него горивото не може да бъде отчетено по друг начин, освен по предварително заложена разходна норма.