Your browser does not support JavaScript!
slider1

Отчитане на направените курсове по обекти

Една от второстепенните възможности на системите за GPS наблюдение е проследяването на движението на автомобилите спрямо статични обекти, гео-зони, гео-локации и други, с цел генериране на справки за посещенията по зададените местоположения.

GPS Logistic разполага с тази опция, като е необходимо единствено предварително да бъдат въведени желаните параметри на статичните обекти. Това може да се извърши по няколко начина:

1. При фирми от търговския бранш – обектите представляват най-често окръжност, обграждаща адресите на офисите на техните клиенти, с цел наблюдение на активността (посещаемостта) на търговците спрямо конкретния клиент. В този случай, обектите се импортират директно в GPS системата от Excel файл, като е необходимо да се посочат точен адрес или GPS координати и наименование на клиента (обекта).

2. При фирми, работещи в добивната индустрия – обектите могат да бъдат „нарисувани“ директно върху картата с помощта на графичния редактор, вграден в GPS Logistic. Целта тук е плътно да се обхванат обекти с по-специфични форми – като например: рудници, разтоварища, фабрики и други – с цел да могат да се проследят реално направените курсове при преноса на суровината.

cool_pic_objects_new

3. Съществува и трети вид обекти – т.нар. „подвижни обекти“. Определен автомобил, оборудван с GPS, се задава в системата като мобилен обект, с цел тя да проследява колко пъти друг автомобил е бил на едно място с него. Пример за такъв сценарии е мобилен обект да бъде цистерна, която посещава други автомобили, с цел зареждане на гориво на пътя. Тогава справката ще показва точно кога, колко пъти и кои автомобили е посетила цистерната, както и обратното.

Характерно за работата с обектите в GPS Logistic е големия набор от възможни справки: 1. Справка за посещенията на конкретен автомобил по всички статични обекти; 2. Справка за посещенията в определен обект от всички автомобили; 3. Справка – разписание, показваща дали конкретен автомобил е спазил графика си за посещения по дадени обекти за определен ден и кои от тях е пропуснал да посети.

objects_reports

Съществуват и следните допълнителни варианти за работа с обектите: Изобразяване на обектите на картата, паралелно с автомобилите, за да може наблюдаващият да се ориентира за движението на МПС спрямо обектите в реално време. Заменяне на адресите на престои от пътните листа с наименованията на обектите, за да може да бъде представен текстови вариант на посещенията по обекти. „Drag & Drop“ – директно изпращане (спускане) на адрес за посещение (въведен като обект в системата) към навигационното устройство на водача – при автомобили в които е инсталирано съответното оборудване. „Drag & Drop“ – директно импортиране на адрес за посещение (въведен като обект в системата) в опцията за оптимизация на маршрути, с цел намирането на най-кратък път за обхождане на серия от дестинации.

Работата с обекти в GPS Logistic обхваща много възможности, включително и такива, за които все още никой не се е сетил. Специалистите на фирмата винаги приветстват импровизацията и са готови да споделят опит или да научат нещо ново от практиката на своите клиенти.