Your browser does not support JavaScript!
slider1

Проследяване на движението и работните параметри на МПС

Проследяването на движението и работните показатели на автомобил, машина или друг мобилен обект е една от основните цели на GPS наблюдението. Именно в това се състои стандартната GPS услугата – позициониране на проследяваните обекти върху електронна карта и наблюдение на информацията, записана при движението им в миналото.

В това отношение, GPS Logistic е една от най-разбираемите и функционални системи за GPS наблюдение, тъй като съчетава информацията за позицията и посоката на движение на автомобила с различни негови работни показатели. Комбинирането на данните се случва по следния начин: върху Google карти се изобразява местоположението на мобилния обект, а контролираните параметри се визуализират в графично табло, изобразяващо уредите в кабината на водача – скоростомер, бордови километраж, оборотомер, термометър на двигателя, контактен ключ, заряд на акумулатора, ниво на горивото в резервоара. Тази съвкупност от моментни данни преминава в ясно-отчетливи графики, движещи се паралелно със „следата“, очертана от автомобила върху картата. По този начин, системата позволява интерпретирането на информацията за движението, спиранията, престоите и дейностите, извършени от автомобилите и механизацията.

gps_standard

Клиентите на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи имат достъп до пълния набор от справки, които са следствие от проследяването на движението и работните параметри на автомобила или машината. Всеки отделен потребител сам избира нивото на детайлност, в което иска да навлезе, като част от наличните инструменти включват:
Обобщена справка за пропътуваните километри, времето за работа на двигателя, изразходваното и зареденото количество гориво от целия парк за определен период;
Индивидуална справка за пропътуваните километри, времето на работа на двигателя, изразходваното и зареденото количество гориво, работното време, максимално-развитата скорост за конкретен автомобил през избран период;
Електронен пътен лист, показващ пропътуваните маршрути, часовете на тръгване от адрес и пристигане до адрес, работното време, часовете, местата и продължителността на престоите, разстоянията между посетените адреси;
Визуален преглед на следата, очертана при движението на автомобила или работата на машината, допълнена с графики и филтри, позволяващи извършването на прецизен анализ на извършените дейности през определен период, ден, времеви интервал или пътен участък;
Зареждане на сервизни напомняния за смяна на масло, подновяване на застраховки, извършване на технически прегледи, плащане на вноски по лизинг или осигуряване на консумативи;
Опции за планиране на маршрути, работа с адреси и координати, проследяване на движението на мобилните обекти спрямо статични обекти и т.н.

table_gps_new

GPS Logistic позволява надграждане на стандартното GPS наблюдение с модул за идентификация на водач, модул за разграничаване на лично/служебно шофиране, модул за проследяване на данни от бордови компютър, модул за проследяване на температурата в хладилен фургон или ремарке, електронна сонда за прецизно измерване на нивото на горивото в резервоара, модул за проследяване на отварянето на врата, модул за двустранна комуникация с водач, осъществима посредством навигация или таблет, модул за дистанционно изтегляне на данни от тахограф и много други видове периферно оборудване. Тези добавки към „класическото“ GPS наблюдение отключват нови справки и възможности, целящи да улеснят управлението и контрола на дейностите, свързани с автомобилния парк и механизацията.