Your browser does not support JavaScript!
slider1

Прочит на данни от бордови компютър на автомобил (по CAN шина)

CAN шината представлява комуникационен канал между електронното оборудване в автомобилите, внедрен в употреба за първи път през 1988 г. в луксозна (за времето си) серия автомобили. С напредването на техниката, CAN шината става утвърден компонент при повечето модели превозни средства, както и при много видове машини (трактори, багери, механизция и др.). Характерно за този комуникационен канал е, че по него „вървят“ закодирани команди и съобщения, които могат да бъдат прочетени от външно, специализирано оборудване, без това да нарушава или забавя самата комуникация, протичаща по CAN шината.

Конструирана по този начин, CAN шината позволява към нея да бъде свързано устройство за прочит на данни от бордови компютър, което, от своя страна, да бъде интегрирано в устройство за GPS проследяване. Целта на тази комбинация е собствениците на автомобили и/или механизация да получат детайлна информация за важни работни параметри на машината – в допълнение към нейната позиция на картата.

dashvsgps

Устройствaтa за GPS проследяване на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи позовляват безопасен прочит на данни от бордови компютър за всички модели тежко-товарни автомобили, както и за по-голямата част от моделите леки коли и бусове. Това дава възможност за наблюдение на ключови показатели, като например:

А. Бордови километраж, Обороти на двигателя, Температура на двигателя, Ниво на горивото в резервоара, Разход на гориво, отчетен по дюзите на двигателя – при камионите;

Б. Бордови километраж, Обороти на двигателя, Температура на двигателя, Ниво на горивото в резервоара – при леките коли и бусовете;

Комбинацията от позициите на транспортното средство на картата за минал период (пропътуваните маршрути) и данните, постъпващи от бордовия компютър, дава възможност за анализ на различни събития, случили се по време на движението на автомобила или между отделните спирания. Могат да се проиграват следните примерни ситуации: Преглед на разхода на гориво на автомобила/машината за определен ден, курс, пътен участък или времеви интервал; Отчитане на зареждане на гориво – място, дата и час на зареждането, заредено количество гориво*, показание на километража при зареждането и т.н.; Отчитане на пряко източване на гориво от резервоара на автомобила – място, дата и час на източването, източено количество гориво*, продължителност на престоя по време на който се е случило източването и т.н.; Отчитане на опасно или недобросъвестно шофиране – при единично или системно неспазване на ограниченията на скоростта, управление на автомобила във високи обороти, игнориране на показателите за прегряване на двигателя, повреда в зареждащото устройство на автомобила и др.

Специалистите на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи препоръчват допълването на стандартното GPS наблюдение с модул за връзка към бордови компютър – при всички автомобили и механизация, за които има такава възможност – заради значителното повишаване на прецизността на отчетение от системата данни, при минимално оскъпяване на техническата конфигурация.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Забележка: Количеството на зареденото или източеното гориво, макар и да постъпва от бордовия компютър на автомобила, се следи от фабричната сонда-нивомер, намираща се в резервоара. Евентуални пречки пред точното измерване на съответното количество могат да бъдат: неизправност на сондата, лошо качество на измерването на сондата, наличие на повече от 1 резервоар, прекъсната връзка между сондата и кабината на машината, неточно тариране на сондата и др. Алтернативен вариант за по-прецизно проследяване на „движението“ на горивото в резервоарите на тежко-товарните автомобили и механизацията е инсталацията на електронна сонда-нивомер, предлагана от фирмата като допълнение към GPS наблюдението.