Your browser does not support JavaScript!
slider1

Специфични конфигурации

Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД е специализирана в областта на GPS хардуер и софтуер за наблюдение на мобилни обекти (автомобили, механизация и др.), но предлагаме и по-комплексни конфигурации, осъществени с помощта на допълнителни (периферни) модули към GPS оборудването.

Някои от специфичните конфигурации включват: модул за разпознаване на водач (посредством чекиране чрез RFID чип или карта), система за дистанционно изтегляне на данни от тахограф, електронна сонда (без поплавък) за по-прецизно измерване на нивото на горивото в резервоар/резервоари, кабелни сензори за измерване на температурата в хладилно ремарке, модул за безконтактно идентифициране на прикачно оборудване – ремарке или селскостопански инвентар и др.

Имаме реализирани и някои от следните комбинации от GPS наблюдение плюс проследяване на статус на допълнителни функции на мобилните обекти: отчитане на време на работа на кран, бетонпомпа, хладилен агрегат, песъкар и гребло на снегорин и т.н. Могат да бъдат комбинирани много на брой допълнителни опции към GPS оборудването, както се вижда и на картинката по-долу. Тя показва пример за проследяване на движението на влекач, отчитане на кои ремаркета са били прикачени към него към даден момент, както и проследяване на нивото на горивото в двата му резервоара – главен и допълнителен – измерено чрез електронни нивомерни сонди, поставени в тях.

MAN_multiple_services