Your browser does not support JavaScript!
slider1

Проследяване на параметрите на хладилен транспорт

Една от все по-широко използваните опции за надграждане над стандартното GPS наблюдение (записване на позиция и маршрут) е проследяването на данни за температурата, отчетена в хладилен фургон. За целта, към GPS оборудването се свързват специално-пригодени температурни сензори (цифрови термометри), които се ситуират в отделенията на хладилното ремарке (до 4 бр. температурни зони) или в климатизираното помещение – когато става въпрос за соло-камион или бус.

temp_controlled

Системата предлага и опция за надграждане на инсталацията с датчик, отчитащ позицията на вратата (отворена/затворена) на хладилното ремарке. Комбинацията между картата с направения курс от автомобила и маркировката за отварянията на вратата на хладилния отсек, позволява бързо и интуитивно да се види дали са регистрирани отваряния на вратата извън позволените за това места. Системата поддържа свързване и към охладителния агрегат на автомобила, с цел проследяване на неговия статус (включен/изключен). По този начин, може да се провери дали всеки водач работи правилно с оборудването, изключва ли агрегата, когато не превозва стока и т.н.

Системата предлага разнообразни възможност за експортиране на справките за отчетената температура, както и комбинирането на тези данни с предварително-начертани обекти, с цел генерирането на отчет, показващ колко градуса е била измерената температура във фургона при навлизането на автомобила на територията на даден обект. Предвидена е и възможност за сигнализация (чрез SMS) при отчитане на излизане на температурата извън зададен от клиента диапазон. Това прави опцията особено подходяща за фирми, занимаващи се с превоз на лекарства и други видове температурно-чувствителни продукти.

Тъй като случаите на температурно проследяване са много и разнообрани, можете да се свържете с нас от секцията с Контакти – да ни разкажете какъв е Вашият случай и да предложим най-подходящото за Вас решение!