Your browser does not support JavaScript!
slider1

Разлика в отчетеното разстояние по GPS и по бордови километраж

В тази статия ще разгледаме основната причина за възникването на разлики между отчетеното разстояние по GPS и това по бордови компютър (километраж), тъй като в системата GPS Logistic това са два отделни параметъра, които GPS устройствата докладват и следят.

Първо, добре е да разясним какво означава терминът пропътувано разстояние по GPS. Тракерите стандартно са настроени да правят записи за позицията на МПС-тата през 20-30 секунди, а за абонатите, използващи услуги за деклариране на пътни такси – през 10 секунди. Системата съединява всички точки, които тракерът е „нарисувал“ по картата за определен период, за да сформира стойността на пропътуваното разстояние и да начертае маршрута на автомобила като плътна следа с начало, край и посока. Логично, колкото по-права линия е бил маршрутът на МПС-то, толкова по-близо отчетеното разстояние по GPS ще се доближава до реално пропътуваното и, колкото повече завои е имало по пътя, толкова по-голямо отклонение от реално пропътуваното разстояние ще има в стойността на отчетените километри по GPS.

Второ, следва да обясним как се сформира отчитането на разстоянието по бордови километраж от гледна точка на GPS Logistic. Тракерите събират данни за стойността на показанията на километража на МПС-то през определен период по CAN шина – при които модели автомобили това е възможно. По този начин системата разбира, че МПС-то е било в точка А с показания на километража, например, 100 251 км., а в точка Б същият параметър вече е бил 100 256 км., което води до извода, че пропътуваното разстояние по бордови компютър от точка А до точка Б е 5 км. Същата логика важи и за произволен период от време, който искаме да анализираме.

GPS Logistic дава възможност на мениджърите на автомобилни паркове да наблюдават и двата показателя за изминато разстояние, но често възниква въпросът – Кой е по-добрият начин за отчетност? Отговорът, обаче, не е никак еднозначен, тъй като и двата метода имат своите предимства и недостатъци. Част от тях ще разгледаме в тази статия.

Счетоводните отдели предпочитат отчитането на пропътувани километри да става на базата начален/краен километраж за избран период – например, месец. Това е добър метод за отчетност, но практиката познава случаи в които това е практически невъзможно. Първи такъв случай е при по-стари МПС-та, при които няма възможност за извличане на данни за бордови километраж от GPS устройствата. При тях си остава единствено вариантът пропътуваните километри да се следят по карта (по GPS). Вторият случай за практическа неприложимост на отчитането на разстояние по начален/краен километраж е, когато същият или не отчита коректно – поради повреда, или е манипулиран в следствие от чужда намеса. Тогава отново остава вариантът отчитането на километрите да става по GPS. Има и трети вариант, който е най-сложен за обяснение, но за целта ще използваме пример, както и картинка.

ezgif-2449974723

Картинката показва как при 2 различни размера гуми развитата реална скорост на автомобила ще се различава, тъй като номиналната скорост (тази, която скоростомера на таблото показва) се изчислява на база броя завъртания на гумата на автомобила, извършена при фабрична настройка. Същото важи и за пропътуваното разстояние на база бордовия километраж. Хипотетично, производителите на определена марка автомобил са засекли, че със стандартни 13-инчови гуми същият пропътува 1 км. при 970 завъртания на колелото. Смяната на гумите на автомобила с 15-инчови такива, би се отразила в това, че той ще преминава 1 км. вече при 840 завъртания на колелото. Т.е. ако сменим 13-инчовите гуми с 15-инчови такива, то трябва да бъде извършена и специализирана настройка на бордовият компютър на автомобила, която да актуализира отчитането на разстоянието с коефициент -13%, за да може 1 км. по километраж да съответства на 1 км. реално пропътувано разстояние при новите гуми. Същото изравняване (с коефициент) на стойностите за пропътувано разстояние по GPS с тези на отчетените по бордови километраж се налага и в системата GPS Logistic, съобразно различните специфики на автомобилите, които биват проследявани чрез GPS тракер. Практиката ни показва, че отклонения на двете стойности в порядъка на +/-5% са допустими и дори очаквани, когато не е използван коефициент за корекция на разстоянието по GPS в системата.

Редно е да изброим и причините за възможни отклонения от реалността в отчетеното разстояние по GPS. Първата причина вече описахме по-нагоре – това е наличието на много завои в маршрута на МПС-то. За да бъде по-точно отчитането на разстоянието при този сценарий, е необходимо по-наситеното наличие на точки от маршрута на МПС-то, но това е на практика безпредметно, тъй като GPS наблюдението няма същите цели като GPS навигирането, където честото засичане на позицията на автомобила е наложително, с цел своевременното даване на инструкции за спазване на маршрута към дестинацията. Втора причина за отклонения е наличието на прекъсвания/смущения в сигнала за позицията на устройството, което може да е причинено от преминаване през тунели, интерференции на сигнал или проблеми във функционирането на оборудването, за които ние следим и се стараем да отстраняваме своевременно.

В обобщение, и двата метода на проследяване на пропътуваното разстояние – по GPS и по бордови километраж – могат да бъдат използвани, допълвайки се с цел по-точен анализ на реалните данни. Практиката ни познава случаи при които 2 еднакви модели камиони пътуват един и същи идентичен курс всеки ден, но в системата отчитат различни разстояния при еднакви настройки на GPS тракерите им. Отговорът беше в това да проверим какво е точното разстояние на курса, използвайки навигационен софтуер, след което да въведем различни коефициенти за изчисляване на разстоянието по GPS на двата абоната, за да може да отчитат еднакви километри за съответните курсове и водачите да получават едно и също възнаграждение за аналогичната работа, която са извършили. Както често се случва в работата ни – всеки случай е специфичен и трябва да се разглежда като такъв.