Your browser does not support JavaScript!
slider1

Деклариране на TOLL такси в България през GPS тракер

Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД беше регистрирана успешно като доставчик на декларирани данни (ДДД) към Агенция Пътна Инфраструктура / Национално Толл Управление (АПИ/НТУ) на 14.02.2020 г. На дата 29.04.2020 г. бяха регистрирани и първите автомобили на наши Клиенти, които започнаха да декларират пътни такси за републиканската пътна мрежа през GPS тракер, инсталиран от нас.

Процедурата по регистрацията на Клиенти на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД се състои в подписване на Договор с нашите тол партньори, който да рамкира условията на работа по веригата „данни от GPS тракер – персонална тол партида (тол сметка) на Клиента – деклариране на маршрутите спрямо използваната пътната мрежа – кредитиране на тол сметката на Клиента с дължимите суми в полза на АПИ – администриране на съответната тол партида на Клиента“. Връзка към сайта за регистрация към нашите тол партньори, могат да получат всички активни Клиенти – при предварителна заявка до нас. Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД има ангажимента своевременно да провери GPS устройствата, подлежащи на регистрация, за съвместимост към изискванията на тол системата, както и да организира необходими профилактики и обновления на наличното проследяващо оборудване.

tolltax

Предлага се и инсталиране на препоръчителни „ТОЛ сигнализатори“ към GPS тракерите, които да „докладват“ на момента на водача, когато има прекъсване или смущение в работата на GPS устройството, тъй като това може да създаде потенциален риск от недеклариране на маршрут. При възникване на неотстраним от разстояние проблем с работата на оборудването, системата на нашите тол партньори предлага възможност за ръчно закупуване на маршрутна карта – до извършването на профилактика на GPS тракера.