Your browser does not support JavaScript!

Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД предлага системата за мониторинг, контрол и управление на автомобилен парк – GPS Logistic. Системата представлява комбинация от приложен софтуер и хардуер, като софтуерът е наличен във вариант за настолен компютър (OS: Windows) и за мобилен телефон и таблет (OS: Android). Всички конфигурации на софтуера се предоставят безплатно на Клиента. Хардуерните модули на системата включват: 1....

Основната идея на системите за GPS наблюдение е собствениците на автомобили, механизация и мобилни обекти да могат бързо и лесно да проверят къде се намират техните активи. Изпълнението на тази задача се осъществява посредством монтаж на устройство за GPS наблюдение в съответния подвижен обект, както и инсталация на специализиран софтуер за изобразяване на постъпващата информация на работно място (лаптоп, настолен...

Проследяването на движението и работните показатели на автомобил, машина или друг мобилен обект е една от основните цели на GPS наблюдението. Именно в това се състои стандартната GPS услугата - позициониране на проследяваните обекти върху електронна карта и наблюдение на информацията, записана при движението им в миналото. В това отношение, GPS Logistic е една от най-разбираемите и функционални системи за GPS...

Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД стартира официално своята дейност на 12.10.2009 г.  Специалистите на фирмата имат опит в областта на системите за GPS наблюдение от по десет - петнадесет години преди да вземат решение, че българският пазар има нужда от качествена услуга за контрол и управление на автомобилен парк - каквато представлява системата GPS Logistic. Познавайки конкретните проблеми, с които се сблъскват...

Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД е специализирана в областта на GPS хардуер и софтуер за наблюдение на мобилни обекти (автомобили, механизация и др.), но предлагаме и по-комплексни конфигурации, осъществени с помощта на допълнителни (периферни) модули към GPS оборудването. Някои от специфичните конфигурации включват: модул за разпознаване на водач (посредством чекиране чрез RFID чип или карта), система за дистанционно изтегляне на данни...

В тази статия ще разгледаме няколко реални ситуации, в които системата GPS Logistic може да ни помогне да управляваме по-ефективно автомобилния парк и механизацията. За целта, ще се спрем на примери, с които нашата практика често ни е сблъсквала. Пример 1: "Водачът казва, че вече е на път към адреса, а системата го показва на друго място." Вариантът да сме сто процента...

Тук ще се фокусираме по-скоро върху софтуерната част на системата GPS Logistic, тъй като GPS устройствата и периферните модули (хардуерът) записват необходимата информация, но програмата е "мозъкът", който получава, съхранява, обработва, интерпретира, визуализира и - в някои случаи - препраща към външни системи събраните от GPS тракерите данни за движението и работните параметри на автомобилите и механизацията. GPS Logistic функционира на...

Системата GPS Logistic дава възможност за постоянно проследяване на позициите на автомобилите или машините на Клиентите на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД, както и събиране на допълнителна информация - текущ водач, работен режим на мобилния обект (в движение, работа на място, в покой) и др. Това неминуемо повдига въпроса: Оправдано ли е да следиш служителите си? На този въпрос не...

Адванст Джи Пи Ес Технолоджи е фирма, специализирала се в разработката, внедряването и поддръжката на интелигентни системи за мониторинг, контрол и управление на автомобилни паркове и механизацията. Решенията, които предлагаме, са базирани на GPS позициониране, GSM комуникация, RFID датчици, CAN bus прочит на данни, Dallas сензори за температурен контрол, GARMIN навигации и други видове модерни технологии. Оборудването и специализарният софтуер -...

Вашето посещение в www.gpslogistic.net се регистрира. В случаите, в които Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД събира лични данни, попълнени доброволно от посетителя, събраната информация може да бъде използвана само за определена цел, като например: даване на информация за продукти и услуги или обработване на заявления за работа. Ако изпратите до Адванст Джи Пи Ес Технолоджи ООД e-mail със запитване, фирмата ще използва събраните...